iran       english      turk   

     کارخانه هایکو از سال 1380 فعالیت تخصصی خود را در زمینه تولید یراق آلات و درب آغاز و در راستای

   رسیدن به آینده روشن ، نیروها و اعضای خود را به صورت هدفمند و هوشمندانه در بالابردن کیفیت و سطح

 رضایت مندی مشتریان هدایت کرده است. هایکو بر این باور است که با تغییر و رسیدن به نگاهی متفاوت جهت

 نگرش جدیدی پیشروی خود قرار می دهد، که نه تنها برای مشتریان بلکه برای فرزندان آینده ایران زمین رسالتی

  را متذکر می شودکه همواره اتکا به توانمدی های ملی ، راهی روشن را نوید می دهد. کارخانه هایکو با وجود

   تجارب و نیروهای فنی و متخصص خود، سعی در کسب رضایت کیفی در سطح بازار ایران را دارد، که به

                                        عنوان نوعی افتخار و انگیزه آینده این کارخانه می باشد